Båttvätt.se
Start Mobil vattenrening Stativmonterade filter Vattenfilter Container Kontakt

 

webbutik-vatten

 

Begagnade filter

 

Vattenfilter för båttvätt

 

Vi säljer även separata vattenfilter som t ex kan användas vid komplettering av ett befintligt vattenreningssystem eller om man bara har behov av ett enskilt filter.

 

Informationsblad om vattenfilter monterade efter trekammarbrunn -PDF>>

 

Informationsblad mobil vattenrening -PDF>>

 

Nyhet: I den nya havspropositionen "En sammanhållen svensk havspolitik" kommer ideella föreningar och kommuner, kunna söka ekonomisk ersättning om högst 50 % av kostnaden, för att etablera båtbottentvättar. Ansökningsblankett till Lova-bidrag>>

 

Exempel på separata vattenfilter

· Påstryckfilter, flöde 22 m³/tim

· Tryckfilter med aktivt kol, flöde upp till 100 m³/tim

· Tryckfilter med selektiv jonbytarmassa, flöde upp till 100 m³/tim

 

PåstryckfilterPåstryckfilter

Påstryckfilter är  lämpliga att använda för rening av tvättvatten. Principen är att man använder ett påstryckfilter, med olika typer av filterpåsar.

 

Kontakta oss gärna, om du har några frågor>>

 

Läs mer om påstryckfilter>>

 

Fördelar med påstryckfilter:

 • Påstryckfiltret kräver litet utrymme och är endast 975 mm högt.

 • Det kompakta formatet, gör att filtret kan monteras i en contaniner eller släpkärra.

 • Med standardpåsar, är maxflödet upp till 22 m3/h.

 • Filterpåsen är billig i inköp och enkel att byta. Se video>>

 • Färgresterna samlas upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen.

 • Det är enbart filterpåsen med tillhörnade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall.

   

  Exempel på filterpåsar:

  · Standardpåsar inom intervallet 1-800 my, används för filtrering av partiklar och färgrester.

  · Filterpåsar med täta sidor, som fylls med selektiv jonbytarmassa, renar vattnet från tungmetaller i jonform. 

  · Filterpåsar med täta sidor, kan även fyllas med aktivt kol, för rening av lösningsmedel och färginnehåll.

   

  Filterpåsar med täta sidor, tvingar ner vattnet igenom fyllningen och därmed behandlas allt vatten.  

  När jonbytarmassan är förbrukad, tar man av locket på filtret och tar ur filterpåsen. Därefter tömmer ut jonbytarmassan och skickar den för destruktion. Slutligen fyller man på med ny jonbytarmassa, från en 25 liters säck.

   

  TryckfilterTryckfilter

  Våra tryckfilter har många användningsområden och kan levereras i flera olika specialutförande.

  Filterbehållaren kan fyllas med aktivt kol eller selektiv jonbytarmassa

   

  Läs mer om tryckfilter>>

   

 • Standardmoduler upp till 100 m3/h
 • Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

   

   

  ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

  Kolets filterhöjd har stor betydelse för restinnehållet i det behandlade vattnet. Den ideala anläggningen består därför av två seriekopplade filterkolonner. Härvid uppnås en stor filterhöjd, lång kontakttid, och därmed optimal säkerhet mot genombrott av pesticider. Därutöver utnyttjas kolets kapacitet fullt ut.

   

   

  KOLFYLLNINGEN

  I filtren används aktivt kol av mycket hög kvalité. Kolet är försköljt så att tryckfall på grund av ”floating” minimeras. Kolets kapacitet är beroende av råvattnets sammansättning,