Båttvätt.se
Start Mobil vattenrening Stativmonterade filter Vattenfilter Container Kontakt

 

webbutik-vatten

 

Begagnade filter

 

Stativmonterade filtersystem

Vi bygger stativmonterade filtermoduler efter kundens önskemål och behov. En filtermodul kan t ex bestå av påstryckfilter, tryckfilter med selektiv jonbytarmassa, flödesmätare och pump.

Vid leveransen är anläggningen färdigmonterad och kan omgående tas i drift.

  

Informationsblad om vattenfilter monterade efter trekammarbrunn -PDF>>

 

Stativmonterade anläggningar kan t ex placeras i container eller pumphus.

 

 

ef-fns-40-fram-small

 

Kontakta oss gärna, om du har några frågor>>

 

Nyhet: I den nya havspropositionen "En sammanhållen svensk havspolitik" kommer ideella föreningar och kommuner, kunna söka ekonomisk ersättning om högst 50 % av kostnaden, för att etablera båtbottentvättar. Ansökningsblankett till Lova-bidrag>>

 

För att underlätta projektering av vattenreningsprojekt, hyr vi även ut kompletta testanläggningar. Läs mer>>

 

Stativmonterade filtersystem för spolplatta med trekammarbrunn

I de fall där man använder en permanent spolplatta i kombination med en trekammarbrunn, kan vårt stativmonterade filtersystem användas. Anläggningen fungerar som ett sista polerande steg och behandlar det vatten som har passerat trekammarbrunnen, men som ändå innehåller tungmetaller i jonform.

 

Vi har ett brett sortiment av filterpåsar för olika typer av filtrering. Speciella filterpåsar kan även fyllas med lös selektiv jonbytarmassa för tungmetaller, eller aktivt kol för färgrester och lösningsmedel.

 

Cirkulerande flerstegsprincip vid båttvätt

Vårt cirkulerande flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Därefter cirkulerar vattnet tillbaka till en mellanlagringstank.

Detta cirkulerande flerstegssystem är avsett för t ex båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

 

Fördelen med att cirkulera vattnet

  • Uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar
  • Kapar tillfälliga toppar av tungmetaller och får därmed en jämnare belastning på filtren

Påstryckfilter och tryckfilter

1 st påstryckfilter och 2 st tryckfilter stativmonterat med pump och tank

1 st påstryckfilter och 1 st tryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

Påstryckfilter

3 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

2 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

Inte cirkulerande flerstegssystem

Detta flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Detta system är kan användas av tex en bostadsrättsförening som har en spolplatta och enbart utför ett fåtal biltvättar per vecka.

 

Påstryckfilter, 

2 st påstryckfilter stativmonterat med pump och tank

 

Filtreringsprincip för båttvätt

På bilden nedan visas exempel med tre påstryckfilter, men man kan även använda två påstryckfilter. Systemet skall placeras frostfritt.

Fördelen med påstryckfiltren, är att de är prisvärda, lättskötta och man kan använda många olika typer av filterpåsar. En stor ekonomisk fördel är att det inte bildas något backspolningsvatten, som måste tas omhand som miljöfarligt avfall.

battvatt-2

 

Förslag på vattenrening

1. Vattnet rinner från spolplattan ner i trekammarbrunnen.  (1) Innan vattnet rinner ner i trekammarbrunnen, filtreras det igenom en filterpåse (2). Därmed minskar slammängden i trekammarbrunnen. Filterpåsen kan tömmas ur och återanvändas.

2. Vattnet pumpas över från trekammarbrunnen till en mellanlagringstank. (3) Pumen styrs av en nivåvippa. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse, som filtrerar vattnet innan det rinner ner i mellanlagringstanken.

3. En nivåvippa styr pumpen, (4) som pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken. Vattnet behandlas därmed flera gånger.(5)

4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en ventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6)

 

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

Förslag på filterpåsar och filterpatroner som kan användas i påstryckfiltren

  • I påstryckfilter nr: 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol , för partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester
  • I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester
  • I påstryckfilter nr: 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för tungmetaller i jonform

Aktiva kolfilter

I vårt sortiment finns även galvaniserade tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. Se bild nedan.

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

 

 

ef-fns2          

 

 

 

       galvaniserat-filter